Mai Thai Kitchen

Vlietje 14

2500 Lier

Telf.: +32(0)485/39.13.54

E-mail: maijitsisoda@hotmail.com

FB: Mai Thai Kitchen